• Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator

InQbator – co to jest?

Co to Inqbator?

Festiwal Teatralny InQbator wyróżnia „tematyczność”. InQbator to szereg wydarzeń teatralnych lub wokółteatralnych powiązanych jedną ideą przewodnią. Spektakle, warsztaty, panele dyskusyjne i spotkania twórców z publicznością – wszystkie łączy wspólny temat. Każda edycja jest „inQbatorem” wybranej formy teatralnej pokazanej w szerokiej perspektywie.

Jaki InQbator?

Festiwal Teatralny InQbator jest otwarty. Nie tylko w chwili uroczystego przecięcia wstęgi, jest otwarty w ogóle. Otwarty na tematykę, na środki wyrazu artystycznego, na gatunki teatralne, na wykonawców. Na to co w teatrze i wokół teatru.

…a jeśli otwarty, to różnorodny. Prezentuje różnorodne zjawiska teatralne, w wykonaniu najwybitniejszych i najciekawszych twórców.

…a jeśli różnorodny, to inspirujący. Na oczach ostrołęckiej publiczności i środowisk artystycznych (obserwujących i uczestniczących w InQbatorze) dokonuje się prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń.

Komu InQubator?

Tym, którzy tworzą i tym chcą „uczestniczyć”. Odbiorcom jeszcze kształtującym nawyki „konsumpcji” kultury oraz już zdeklarowanym uczestnikom życia teatralnego. InQbator – otwarty, różnorodny, inspirujący – przybliża sztukę teatru (i wokół teatru).

Po co InQubator?

Żeby tworzyć i upowszechniać. Tworzyć – nowe (i stałe) miejsce na mapie teatralnej Polski, miejsce spotkań i wymiany doświadczeń twórców teatralnych, zawodowych i amatorskich.

Upowszechniać – kulturę i edukację teatralną. Warsztaty, prowadzone przed i w trakcie InQbatora, budzą kreatywność i propagują styl życia oparty na aktywnym uczestnictwie w kulturze.

Projekt InQbator – a więc coś więcej niż festiwal – podsyca ognisko działań teatralnych tam gdzie nie ma teatru repertuarowego.

Festiwal Teatralny InQbator