• Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator
 • Festiwal Inqbator

Konkurs Szalej in blue!

Regulamin konkursu 

 1. Konkurs „Szalej in blue” (dalej zwany Konkursem) jest adresowany do publiczności Festiwalu.
 2. Tematem Konkursu jest ubiór, makijaż, rekwizyty i inne elementy wizerunku zainspirowane kolorem niebieskim.
 3. Zadaniem konkursowym będzie zastosowanie koloru niebieskiego w sposób najlepiej łączący kreatywność uczestników z elegancją i harmonią estetyczną. Kreacja „in blue” może się odnosić do:
  • osoby uczestnika Konkursu – ubioru, makijażu, innych elementów wizerunku;
  • elementów towarzyszących osobie, tzn. rekwizytów lub zwierząt towarzyszących (zwierząt nie wolno malować itp.).

    

   Jury będzie nagradzać fantazję i wyobraźnię uczestników.
    

 4. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody dla trzech różnych osób: kobiety, mężczyzny i dziecka urodzonego po 25 maja 1998 roku.
 5. Nagrodami w konkursie będą trzy rowery – damski, męski i młodzieżowy – ufundowane przez Firmę Kross.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony 25 maja 2013, wieczorem, po spektaklu „In blue” w wykonaniu Teatru Akt.
 7. Wyboru nagrodzonych dokona komisja ustanowiona przez Ostrołęckie Centrum Kultury, w skład której wejdzie przedstawiciel Firmy Kross.
 8. Wybór w każdej kategorii zostanie dokonany w drodze głosowania uczestników komisji.
 9. Werdykt komisji będzie ostateczny i nie podlegający odwołaniom.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie wykonanie dokumentacji wizualnej, dźwiękowej i słownej z przebiegu konkursu, zawierającej wizerunek uczestników, a także personalia laureatów i wykorzystanie ich do własnych celów promocyjnych.
 11. Uczestnictwo w konkursie oznacza przyjęcie do wiadomości regulaminu konkursu.
 12. Organizatorem Konkursu jest Ostrołęckie Centrum Kultury.
 13. Sponsorem nagród jest Firma Kross.
Festiwal Teatralny InQbator